top of page

Naše ministerstvo

Po více než třiceti pěti letech služby Pánu Bohu nám Pán svěřil tuto službu. Přestože Pán vznikl a vložil tuto myšlenku do naší mysli již před lety, raději jsme spolupracovali s ostatními věřícími, abychom Mu sloužili po celém světě. Zejména na mezinárodní úrovni bylo nutné spolupracovat při organizaci Outreachu. Odpovědnost ale museli nést všichni, což ne vždy platilo, tedy tento krok víry.

International Christian Outreach Ministry je ministerstvo zrozené z dlouhodobých zkušeností s šířením lásky, míru, učení a dosahů v mnoha zemích. Naším hlavním cílem je kázat PRAVDU a informovat lidi o Boží milosti a Jeho lásce k nim. Náš Bůh je: „Živý Bůh, který nám dává bohatě všechno, abychom se těšili“ 

Chceme lidem pomáhat žít v míru, lásce a respektu: Milovat druhé takové, jací jsou, žít s nimi v míru a respektovat jejich „způsob života“. Je důležité stát na tomto jednoduchém základu a nechat lásku působit; časem ukáže svůj účinek BEZ násilí, nátlaku nebo zabíjení.

Snažíme se propojovat věřící z různých zemí nebo organizací prostřednictvím různých aktivit a programů.

Naše chování vůči všem věřícím, bez ohledu na to, k jaké ‚denominaci‘ nebo náboženství patří, bude tedy láskyplné a respektované. Věříme v jednoho Boha, stvořeného z nebe a země, a který nám poslal VŠECHNY proroky.

Našich aktivit je mnoho, ale v současnosti děláme následující: pořádáme semináře o Základních principech víry, vyučování o stejných předmětech v různých zemích nebo Modlitební skupiny a Humanitární organizace. Pořádáme také semináře o islámu a jeho historii. Sdílíme své svědectví o tom, JAK nás Pán zachránil, prostřednictvím zázračného uzdravení a zjevení Jeho Slova.

Naše práce s uprchlíky v Iráku, zejména vdovami, sirotky a starými, nemocnými lidmi a v zahraničí je v současnosti hlavním úkolem a navštěvujeme je a pomáháme jim, vybíráme dary jako oblečení, jídlo a peníze a předáváme jim je. Distribuujeme mléko a pampersky pro kojence a léky pro nemocné a staré lidi; vdovy a sirotci mají na našem ministerstvu přednost.

Ale také pořádáme s uprchlíky ‚Duchovní čas‘, ve kterém je učíme Božímu slovu, modlíme se za ně a povzbuzujeme je, aby četli Boží slovo. Prostě děláme to, co by za takových okolností udělal Pán, a děláme to jen z lásky.

Chceme lidem pomoci, aby začali MYSLET a věděli, PROČ jsou na zemi a KDO je tam umístil a CO se stane, až jejich život na zemi skončí a POTOM.

Jsme povoláni SLOUŽIT, POMÁHAT a ŽÍT svatý život; proto jsme ministerstvo, to znamená sloužit druhým nebo jim sloužit.

Jste vítáni na našich webových stránkách a můžete nás kontaktovat různými způsoby, jako jsou e-maily, volání nebo psaní dopisů.

ICOM – generální ředitel

Předseda

Místopředseda

bottom of page